TERMENI ȘI CONDIȚII

I. INTRODUCERE

Prezentul document pune la dispoziția dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului https://panamea.net/ (”Site-ul”), regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare („Termeni și Condiții”) ale acestui Site.

Site-ul https://panamea.net/ este operat de Geanina-Mihaela Iacob, denumită în cele ce urmează „titularul Site-ului”.

Utilizarea Site-ului (incluzând accesul, navigarea și utilizarea formularului de Contact de pe acest Site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și consecintele ce decurg din aceasta.

Pentru a putea utiliza Site-ul, trebuie să aveți vârsta minimă de 18 ani și să fiți de acord cu folosirea cookies. Politica de cookies este parte a prezentelor Termeni și Condiții și este disponibilă într-un document separat accesibil la urmatorul link https://panamea.net/politica-cookies/

Daca nu sunteti de acord cu prezentele Termeni și condiții sau cu o parte din acestea, vă rugăm să nu folosiți Site-ul.

II. DEFINITII

„Conținutul Site-ului” – toate informațiile care pot fi vizualizate și/sau accesate pe Site prin utilizarea unui dispozitiv electronic care permite conectarea la internet.
„Contract” – contractul la distanță încheiat între titularul Site-ului și dumneavoastră, în calitate de Utilizator, fără prezența fizică simultană, în baza acceptului expres al prevederilor prezentelor Termeni și Condiții.
„Date cu caracter personal” sau „Date” – orice informație în legătură cu dumneavoastră, în calitate de Utilizator, care permite identificarea dumneavoastră în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, e-mail, etc. și care ne sunt furnizate de către dumneavoastră în scopul navigării pe Site și/sau comunicării cu titularul Site-ului, transmiterii de opinii și sugestii.
„Newsletter” – Orice știre, informație, noutate pe care putem sa o transmitem către dumneavoastră dacă v-ați exprimat consimțământul expres în acest scop și v-ați furnizat adresa de e-mail prin completarea Formularului de Contact de pe Site.
„Site” – domeniul https://panamea.net/ și subdomeniile acestuia.
„Utilizatorul/Utilizatorii” – Orice persoană fizică care acționează în nume propriu și/sau în numele unei persoane juridice identificate și care navighează și/sau citește și/sau folosește Site-ul și/sau completează Formularul de contact de pe Site și/sau se abonează la Newsletter.

III. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ȘI FORMAREA CONTRACTULUI

Obiectul Contractului care se stabilește între dumneavoastră în calitate de Utilizator și titularul Site-ului constă în punerea la dispoziția dumneavoastră a Conținutului Site-ului, în scop de informare și în scop de comunicare cu titularul Site-ului. Contractul cu dumneavoastră se consideră încheiat conform prevederilor de mai jos.

Dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile mai jos listate, vă exprimați în mod expres și neechivoc consimțământul cu privire la formarea Contractului având drept obiect utilizarea Site-ului, în conformitate cu prevederile prezentelor Termene și Conditii, precum și cu prevederile Politicii de confidențialitate.

Pentru a accesa și folosi în mod adecvat Site-ului, următoarele condiții trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. Să aveți vârsta de minim 18 ani;
 2. Să parcurgeți cu atenție prezentele Termeni și Condiții, Politica de cookies și Politica de confidențialitate și să vă exprimați consimțământul cu privire la acestea bifând casuța „Utilizatorul este expres de acord cu prezentele Termeni si Conditii, cu Politica de cookies și cu Politica de confidențialitate”.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI

Folosirea Site-ului este gratuită. Cu toate acestea, este posibil să existe costuri impuse de operatorul de internet sau de telefonie mobilă, cum ar fi taxele de conectare și navigare internet. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea Utilizatorilor și nu implică în niciun fel titularul Site-ului.

V. MODIFICAREA PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDIȚII

Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări cu privire la Termenii și condițiile de utilizare și/sau Politica de confidențialitate, precum și cu privire la modul de funcționare a Site-ului. Modificările prezentelor Termeni și conditii de utilizare și/sau a Politicii de confidențialitate vor intra în vigoare la data publicării pe Site. Înainte de intrarea în vigoare a Termenilor și Condițiilor actualizate, veți fi informat asupra respectivelor printr-un anunt pop-up ce va aparea la momentul accesarii Site-ului.

La momentul intrarii in vigoare a modificarilor Termenilor si Conditiilor, vi se va solicita acordul expres cu privire la noile prevederi ale Termenilor si Conditiilor.

Daca nu doriti sa acceptati prezentele Termeni și condiții și Politica de confidențialitate, inclusiv modificările și/sau completările acestora, trebuie să încetați să mai folosiți Site-ul.

VI. OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE UTILIZATOR

În vederea utilizării Site-ului, trebuie să furnizați informații complete, corecte și reale, în funcție de modalitatea de utilizare a Site-ului și de cerințele formularelor afișate pe Site.

Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul Site-ului. Prin accesarea Site-ului sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia. Nu suntem responsabili pentru erorile survenite în urma neglijenței Utilizatorului privind securitatea și confidentialitatea datelor introduse pe Site.

VII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica noastră de confidențialitate, care este parte a prezentelor Termeni și Condiții, descrie în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile dumneavoastră când navigați pe Site și/sau utilizați Formularul de Contact, precum și drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră și este disponibilă într-un document separat accesibil la urmatorul link: https://panamea.net/politica-confidentialitate/

VIII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să nu afectați sau interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale Site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a Site-ului sau a conținutului acestuia.

Site-ul, elementele sale componente, elementele grafice, precum și Continutul Site-ului sunt detinute de titularul Site-ului sau de partenerii săi, iar dumneavoastră, în calitate de Utilizator, înțelegeți că nu aveți niciun drept asupra acestora, cu excepția dreptului limitat de folosire a Site-ului, conform prezentelor Termeni și condiții.

Înțelegeți, de asemenea, că titularul Site-ului nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de terți sau pentru oricare alte informații care sunt puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul Site-ului, ca urmare a acordului dintre titularul de Site și terți, aceștia din urmă fiind răspunzători pentru informația și/sau materialele transmise titularului de Site.

Aveți obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale titularului de Site, precum si ale terților promovați sau menționați în cadrul Site-ului, prevăzute de legislația în vigoare. În calitate de Utilizator, vă este interzis să folosiți orice imagine, marcă sau semn aparținând titularului Site-ului sau terțelor persoane, dacă nu ați obținut în prealabil consimțământul scris al acestora.

Puteți vizualiza, descarcă și imprima pagini ale Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor mentionate mai jos sau în orice alte clauze din prezentul document. Orice utilizare a Conținutului pentru alte scopuri decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea în prealabil a consimțământului scris al titularului Site-ului și prin indicarea sursei informației. In acest sens, vă este interzis:

 1. să republicați materialele de pe Site (incluzand republicarea pe alte site-uri sau platforme online si/sau offline);
 2. să vindeți, închiriați sau sub-licențiați materialele de pe Site;
 3. să prezentați orice materiale de pe Site în public;
 4. să reproduceți, copiați sau exploatați materialele de pe Site în scopuri comerciale;
 5. să fabricați baze de date folosind Conținutul Site-ului;
 6. să redistribuiți materialele de pe Site, cu excepța conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.

Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate în conformitate cu secțiunea Notificări de mai jos.

Aceste Termeni și Conditii nu garantează niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul deținut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de titularul Site-ului și/sau partenerii săi comerciali și/sau terțe persoane.

Având în vedere faptul că dorim îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe Site, încurajăm opiniile și sugestiile dumneavoastră; totusi, putem folosi opiniile sau sugestiile dumneavoastră fără niciun fel de obligație. Opiniile și sugestiile pot fi transmise folosind adresele postala și electronică în conformitate cu sectiunea Notificări de mai jos.

În cazul încălcării prevederilor prezentei secțiuni, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la Site, precum și de a vă solicita obținerea altor măsuri reparatorii conform legii.

IX. DREPT APLICABIL

Prin folosirea Site-ului, sunteți de acord cu faptul că legile române vor guverna prezentele Termeni și Condiții de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între dumneavoastră și titularul Site-ului sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

X. LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

Ne străduim ca Site-ul să funcționeze în mod continuu; cu toate acestea, Site-ul poate suferi întreruperi ocazionale. Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, vă vom informa la momentul accesării Site-ului.

Nu vom fi răspunzători pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultați tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei noastre de influență, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane, etc.

Nu răspundem pentru Datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 18 ani, în vederea utilizării Site-ului.

Întelegeți faptul că nu avem control și nici obligația de a acționa cu privire la:

 1. interpretarea sau utilizarea de către dumneavoastră a Conținutului Site-ului;
 2. acțiunile pe care le întreprindeți ca urmare a accesării Conținutului Site-ului;
 3. conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către diverse site-uri, inclusiv cele ale partenerilor noștri comerciali, de politica de confidențialitate și de termenii și conditiile practicate de aceștia pe respectivele site-uri. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate de acest Site;
 4. prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate în cadrul Site-ului și care provin din surse externe;
 5. prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate în cadrul Site-ului.

Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio daună indirectă sau incidentală care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul. Întelegeți că nu răspundem de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni și Condiții.

XI. RENUNȚĂRI

Nicio situație în care titularul Site-ului nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al său nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.

Dacă o prevedere din prezentele Termeni și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi inlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția titularului Site-ului. Cele de mai sus se aplica și în cazul omisiunilor.

XII. FORȚA MAJORĂ ȘI ALTE EVENIMENTE NEAȘTEPTATE

Niciuna dintre părțile la prezentul Contract nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare, în totalitate sau parțial, a oricărei obligații contractuale, dacă executarea unei astfel de obligații ar fi fost impiedicată ca urmare a unui caz fortuit, unei defecțiuni tehnice sau unui eveniment imprevizibil sau inevitabil care este dincolo de controlul părții care invocă forța majoră.

Evenimentele de forța majoră includ, dar fara a se limita la, război, revoluție, embargo, cutremur de pământ, acte grave de terorism, inundație, incendiu, atacuri grave de piratare, defecțiuni severe ale rețelei de Internet, greva și încetarea ilegală a lucrului, orice proiect de lege obligatoriu care împiedică activitatea părților.

XIII. INCĂLCAREA PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDIȚII

În situația în care încălcați prezentele Termeni și Condiții în orice fel sau dacă suspectăm în mod rezonabil că ați încălcat prezentele Termeni și Conditii, vă putem:

 1. transmite una sau mai multe atenționari formale;
 2. suspenda temporar accesul în Site;
 3. interzice in mod permanent accesul în Site;
 4. bloca accesul la Site pentru aparatele tehnice care folosesc adresa dumneavoastră de IP;
 5. contacta unul sau pe toți furnizorii de servicii de internet pentru a le solicita blocarea accesului dumneavoastră în Site;
 6. iniția acțiuni legale împotriva dumneavoastră.

În cazul în care suspendăm, interzicem sau blocăm accesul dumneavoastră în Site sau la o parte din Site, nu trebuie să întreprindeti nicio acțiune care să împiedice o asemenea suspendare, interdicție sau blocare.

XIV. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI. NOTIFICĂRI

Titularul Site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a Site-ului în orice moment, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului, fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legatură cu prezentele Termeni și condiții, ne puteți contacta prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de e-mail contact@panamea.net.

Vă informăm prin prezenta că vom desfășura activități de marketing și vă vom transmite informații de marketing, ca urmare a exprimării consimțământului prin bifarea casuței „Utilizatorul este expres de acord cu primirea informatiilor de marketing din partea titularului Site-ului.”

Vă puteti modifica opțiunea cu privire la acordul emis in vederea primirii informațiilor de marketing în orice moment prin:

 1. transmiterea unei notificari prin e-mail-ul mentionat mai sus;
 2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesajele primite din partea noastră.
  □ Utilizatorul este expres de acord cu primirea informațiilor de marketing din partea titularului Site-ului.
  □ Utilizatorul este expres de acord cu prezentele Termeni si Conditii si Politica de confidențialitate.
  □ Utilizatorul este expres de acord cu Politica de cookies.